1
Κατά την θερινή και ξηρή περίοδο (από Μάιο μέχρι και Σεπτέμβρη) τουλάχιστον τα 3 πρώτα έτη, η Παυλώνια απαιτεί τακτικό πότισμα (1 ή 2 φορές την εβδομάδα, 20 με 50 λίτρα ανά δέντρο) ανάλογα με το μέγεθος του φυτού, την περιοχή και τον καιρό.
2
Το θέμα της λίπανσης είναι σχετικό αλλά η προσθήκη (50-100 gr ανά φυτό) ενός πολλαπλού λιπάσματος (NPK εμπλουτισμένο με μακροστοιχεία και μικροστοιχεία) κάθε 20 με 30 ημέρες (βλαστική περίοδος) αυξάνει την αύξηση και την απόδοση.
3
Το θέμα της φυτοπροστασίας έχει να κάνει κυρίως με την καταπολέμηση φυλλοφάγων εντόμων (με εμπορικά ή βιολογικά σκευάσματα) τους ζεστούς και ξηρούς μήνες (από Απρίλιο μέχρι και Σεπτέμβριο).
4
Προτείνεται η μηχανική καταπολέμηση (φρεζάρισμα ή κοπή ή καταστροφή) των ζιζανίων. Εναλλακτικά, σε αραιούς φυτευτικούς συνδέσμους, μπορεί να γίνεται έλεγχος των ζιζανίων με την συνκαλλιέργεια αγρωστωδών η ψυχανθών φυτών (ετήσιων ή πολυετών) ή ακόμη και λαχανικών.
5
Εφόσον ο σκοπός της φυτείας είναι η παραγωγή πολύτιμου τεχνικού ξύλου, τα παράφυλλα και οι μασχαλιαίοι νεαροί κλαδίσκοι (μεταξύ φύλλων και κορμού) θα πρέπει να απομακρύνονται (χειρονακτικά) τα πρώτα 3 έτη και αργότερα να γίνεται κατάλληλο κλάδεμα (χαμηλότεροι σπόνδυλοι) για να δημιουργείται (στο τέλος του περίτροπου χρόνου) άκλαδος κορμός (πολύτιμο τεχνικό ξύλο) σε ένα ύψος τουλάχιστον 8 με 10 μέτρων.
6
Όταν οι φυτείες της Παυλώνιας συνδυάζονται και με τη μελισσοκομία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικά (ζιζανιοκτόνα και εντομοκτόνα) αλλά να προτιμούνται κατά το δυνατόν βιολογικά σκευάσματα και οι μηχανικές μέθοδοι (όπως αναφέρθηκαν παραπάνω).
7
Για την Ελλάδα και την Κύπρο προτείνουμε για καλλιέργεια κυρίως τα τρία είδη Paulownia tomentosa, P. elongata και P. fortunei. H P. fortunei θα πρέπει να προτιμάται σε πιο ζεστά και υγρά περιβάλλοντα με επάρκεια νερού κατά τους θερινούς μήνες.