Τα είδη Paulownia tomentosa και P. elongata μπορούν να χρησιμοποιούνται σε μια ποικιλία από περιβάλλοντα και αντέχουν από -20° C έως +40° C ενώ το είδος P. fortunei είναι πιο ευαίσθητο στις χαμηλές θερμοκρασίες (μέχρι -15° C).
Η Παυλώνια μπορεί να επιβιώσει έπειτα από καταστροφικές πυρκαγιές, δεδομένου ότι οι ρίζες του μπορούν να αναγεννηθούν εκ νέου, αναπτύσσοντας ταχύτατα καινούρια στελέχη. Είναι ανεκτικό στη ρύπανση και δεν είναι πολύ απαιτητικό στον τύπο σύνθεσης του εδάφους. Για το λόγο αυτό λειτουργεί οικολογικά ως πρόσκοπο φυτό δάσωσης.
Τα πλούσια σε άζωτο φύλλα του αποτελούν καλή τροφή για τα φυτοφάγα ζώα και συνεισφέρουν στην κτηνοτροφία, ενώ οι βαθιές ρίζες του εμποδίζουν τη διάβρωση και την απογύμνωση του εδάφους.
 
Επίσης, η Παυλώνια χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση υποβαθμισμένων εδαφών ενώ ταυτόχρονα μπορεί να προσφέρει αισθητική, σκίαση, τροφή για τις μέλισσες και παραγωγή ξύλου όταν απαιτείται.

Βήματα για την Επιτυχημένη Φύτευση τηςΠαυλώνιας

1
Εδαφολογικές αναλύσεις (μηχανικές, φυσικές χημικές ιδιότητες εδάφους) στις θέσεις που θα εγκατασταθούν οι φυτείες Παυλώνιας συνιστώνται να γίνονται πριν τη φύτευση.
4
Η φύτευση των φυτών μας γίνεται καθόλη την διάρκεια του έτους διότι τα φυτά μας μεγαλώνουν σε κυπελάκια, επίσης κατά την φυτεία συνίσταται η χρήση Μυκόρριζας και Trianum.
2
Η Παυλώνια θα πρέπει να φυτεύεται βαθιά και κατά το δυνατόν σε χαλαρά εδάφη (αμμοπηλώδη και πηλοαμμώδη έως αμμοαργιλώδη).
5
Η Παυλώνια δεν ενδείκνυται να φυτεύεται σε κατακλιζόμενα και πολύ υγρά εδάφη με στάσιμα νερά για μεγάλη χρονική περίοδο (στο έτος).
3
Πριν την φύτευση της Παυλώνιας, συνιστάται βαθύ όργωμα (έως και 1 μέτρο) για το σπάσιμο τυχόν συμπαγών εδαφικών οριζόντων (αργιλικά και ιζηματογενή στρώματα) και μετά καλό φρεζάρισμα. Δεν ενδείκνυται να φυτεύεται σε αβαθή και πετρώδη εδάφη (που συνήθως υπάρχουν σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές σε πλαγιές με μέτριες και μεγάλες κλίσεις).
6
Η Παυλώνια δεν θα πρέπει να φυτεύεται σε ανεμόπληκτες περιοχές (συχνοί και ισχυροί άνεμοι μεγαλύτεροι των 4 Μποφώρ).

Βήματα για την Επιτυχημένη Φύτευση
της
Παυλώνιας

1
Εδαφολογικές αναλύσεις (μηχανικές, φυσικές χημικές ιδιότητες εδάφους) στις θέσεις που θα εγκατασταθούν οι φυτείες Παυλώνιας συνιστώνται να γίνονται πριν τη φύτευση.
2
Η Παυλώνια θα πρέπει να φυτεύεται βαθιά και κατά το δυνατόν σε χαλαρά εδάφη (αμμοπηλώδη και πηλοαμμώδη έως αμμοαργιλώδη).
3
Πριν την φύτευση της Παυλώνιας, συνιστάται βαθύ όργωμα (έως και 1 μέτρο) για το σπάσιμο τυχόν συμπαγών εδαφικών οριζόντων (αργιλικά και ιζηματογενή στρώματα) και μετά καλό φρεζάρισμα. Δεν ενδείκνυται να φυτεύεται σε αβαθή και πετρώδη εδάφη (που συνήθως υπάρχουν σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές σε πλαγιές με μέτριες και μεγάλες κλίσεις).
4
Η φύτευση των φυτών μας γίνεται καθόλη την διάρκεια του έτους διότι τα φυτά μας μεγαλώνουν σε κυπελάκια, επίσης κατά την φυτεία συνίσταται η χρήση Μυκόρριζας και Trianum.
5
Η Παυλώνια δεν ενδείκνυται να φυτεύεται σε κατακλιζόμενα και πολύ υγρά εδάφη με στάσιμα νερά για μεγάλη χρονική περίοδο (στο έτος).
6
Η Παυλώνια δεν θα πρέπει να φυτεύεται σε ανεμόπληκτες περιοχές (συχνοί και ισχυροί άνεμοι μεγαλύτεροι των 4 Μποφώρ).