Γεωργικά Φάρμακα

Φυτοφάρμακα- Εντομοκτόνα- Ζιζανιοκτόνα- Μυκητοκτόνα για την προστασία των καλλιεργειών από εντομολογικές και μυκητολογικές προσβολές.