Πιστοποιήσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιστοποιητικό Βιολογικής Καλλιέργειας

Απώτερος σκοπός και προσδοκώμενος στόχος του κάθε καλλιεργητή είναι να δημιουργήσει ένα προϊόν με ποιοτικά χαρακτηριστικά τέτοια που να διαφέρουν από εκείνα του ιδίου προϊόντος που υπάρχει στην αγορά. Το γκότζι είναι ένα φρούτο που καλλιεργείται στην Κίνα όπου υπάρχει φτηνό εργατικό δυναμικό και οποιαδήποτε σύγκριση σε ότι αφορά την τιμή θα ήταν μη ανταγωνιστική.
 
Το φυτό έδειξε να έχει άριστη προσαρμοστικότητα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης που είδη καλλιεργείται τα τελευταία χρόνια με επιτυχία. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε το δικό μας γκότζι με Ελληνική ταυτότητα, ένα προϊόν που να διαφέρει από αυτό της Κίνας και πολύ περισσότερο από αυτό της Ευρώπης, διαδικασία την οποία γνωρίζει και κάνει πράξη ο Έλληνας αγρότης με οποιαδήποτε καλλιέργεια ασχολείται. Θα πρέπει να παράγουμε ένα προϊόν με τα καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά ανταγωνιστικό στην εγχώρια και ξένη αγορά, ένα προϊόν Ελληνικό, γνωρίζοντας ότι σαν χώρα μπορούμε να παράγουμε το δικό μας.

 

"Greece - Grows - Gogi"

Σήμερα όσο ποτέ ο άνθρωπος έχει την απαίτηση να καταναλώσει προϊόντα απαλλαγμένα από φυτοφάρμακα και χημικά λιπάσματα προϊόντα τα οποία σέβονται την υγεία του καταναλωτή και το ίδιο το περιβάλλον σύμφωνα πάντα με τον τρόπο παραγωγής τους. Θα πρέπει λοιπόν να παράγουμε ένα προϊόν διαφορετικό από τα άλλα με ποιοτικά χαρακτηριστικά τέτοια που να είναι αρεστά στο καταναλωτικό κοινό παραγόμενο σύμφωνα πάντα με τα πρότυπα της βιολογικής γεωργίας.


Η βιολογική καλλιέργεια είναι ένα σύστημα παραγωγής και διαχείρισης αγροτικών προϊόντων που αποφεύγει την χρήση φυτοφαρμάκων, χημικών λιπασμάτων και ρυθμιστών ανάπτυξης βασιζόμενο στην αμειψισπορά κυρίως για τις ετήσιες καλλιέργειες χρησιμοποιώντας εναλλακτικές μεθόδους για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών, σύστημα το οποίο συμβάλλει στην φυσική ισορροπία αυξάνοντας την γονιμότητα του εδάφους.

Στόχος της βιολογικής καλλιέργειας είναι ο σεβασμός του καταναλωτή με την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων, απαλλαγμένα από χημικά σεβόμενη την χλωρίδα και την πανίδα της εκάστοτε περιοχής.

Βιολογικά Προϊόντα

Ένα προϊόν θεωρείται βιολογικό όταν παράγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς: Καν. (ΕΚ)834/2007, 889/2008, και φέρει την σχετική ένδειξη με το Ευρωπαϊκό Λογότυπο Βιολογικών Προϊόντων.
Εμείς σε συνεργασία με τον οργανισμό επιθεωρήσεων ελέγχων πιστοποιήσεων συστημάτων και προϊόντων QMSCERT προχωράμε στην ένταξη και πιστοποίηση των καλλιεργούμενων αγροτεμαχίων με Goji σύμφωνα με τα πρότυπα της βιολογικής γεωργίας.
Image

Ορθολογική Χρήση
Γεωργικών Φαρμάκων

Απέκτησε Πιστοποίηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σήμερα

ΟΛΟΙ οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να κατέχουν ένα έγκυρο πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης, προκειμένου να μπορούν να προμηθεύονται νόμιμα μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015 τα γεωργικά φάρμακα.