Πολλαπλασιασμός

Μικροπολλαπλασιασμός in vitro

Είναι η σύγχρονη τεχνική που επιτρέπει την ταχύτατη παραγωγή φυτών σε ευρεία κλίμακα. Σήμερα και η καρυδιά που είναι δύσκολη περίπτωση, λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας των φυτικών της ιστών σε πολυφαινόλες, μπορεί να παραχθεί με μικροπολλαπλασιασμό ή και με μεριστωματικό πολλαπλασιασμό.

Εμβολιασμοί

Η φιλοσοφία του εμβολιασμού είναι να διαλέξουμε το κατάλληλο υποκείμενο πάνω στο οποίο θα εμβολιασθεί η επιθυμητή ποικιλία. Οι εμβολιασμοί διακρίνονται στους ενοφθαλμισμούς και στους εγκεντρισμούς. Οι εμβολιασμοί που επεκράτησαν στην καρυδιά είναι ο ενοφθαλμισμός με πλακίτη (ιδιαίτερα ο εαρινός με βλαστάνοντα οφθαλμό) στο φυτώριο και ο εαρινός Αγγλικός επιτόπιος εγκεντρισμός στο φυτώριο. Ο εμβολιασμός της καρυδιάς είναι πολύ πιο δύσκολος από άλλα καρποφόρα δένδρα και απαιτεί σχολαστική τήρηση ενός πρωτοκόλλου εργασιών για την προετοιμασία του φυτωρίου, των υποκειμένων, των μητρικών δένδρων εμβολιοληψίας και των εμβολιοβλαστών ή των εμβολιοοφθαλμών.
Ενοφθαλμισμοί

Ο πλακίτης ενοφθαλμισμός και η τεχνική του Εφαρμόζεται σε Γαλλία, ΗΠΑ, Ελλάδα, Ιταλία, με ποσοστό επιτυχίας 60-70%. Από τον εμβολιοφόρο βλαστό, με τη βοήθεια ειδικού εμβολιαστηρίου με δύο παράλληλες λάμες που απέχουν μεταξύ τους 3 cm, αποσπάται πλάκα του φλοιού με διπλό ή απλό μικρό οφθαλμό. Η πλάκα αυτή εφαρμόζεται στον κορμό διετούς υποκειμένου σε θέση που έχει αφαιρεθεί παρομοίων διαστάσεων πλάκα και σε ύψος 20-40 cm από το έδαφος. Δίνεται προσοχή ώστε οι φλοιοί εμβολίου και υποκειμένου να έχουν περίπου το ίδιο πάχος και η πλάκα να εφαρμόσει στο υποκείμενο σφικτά στο πάνω και κάτω μέρος της, ενώ στα πλαϊνά της πλάκας καλύτερα να υπάρχει ένα πολύ μικρό κενό ενός χιλιοστού για να διευκολύνει την εκροή χυμών του υποκειμένου.

  • Εφαρμογή του πλακίτη με οφθαλμό παρελθόντος έτους (ενεργό ή βλαστάνοντα). Είναι ο κύριος τρόπος εμβολιασμού που εφαρμόζουν οι Έλληνες φυτωριούχοι. Οι οφθαλμοί των βλαστών παρελθόντος έτους έχουν υποστεί διακοπή του λήθαργου τους και είναι ικανοί να βλαστήσουν με την επίδραση ευνοϊκών θερμοκρασιών, γι’ αυτό ονομάζονται και ενεργοί ή βλαστάνοντες οφθαλμοί. Την άνοιξη από μητρικά δένδρα εκλεκτών ποικιλιών καρυδιάς λαμβάνονται καλά ανεπτυγμένοι και καλοψημένοι βλαστοί παρελθόντος έτους, όταν αρχίσει η κυκλοφορία των χυμών, ώστε να είναι δυνατή η απόσπαση της πλάκας με τον εμβολιοφθαλμό, αλλά οπωσδήποτε πριν την διόγκωση των οφθαλμών κάθε ποικιλίας και φυσικά πριν την έναρξη βλάστησής τους. Από τους βλαστούς αυτούς επιλέγονται σχολαστικά από τη βάση τους τα τμήματα βλαστών που φέρουν οφθαλμούς μικρού έως μετρίου μεγέθους και είναι στρωτοί (χωρίς καμπούρα). Οι εμβολιοφόροι αυτοί βλαστοί συσκευάζονται κατάλληλα και συντηρούνται στο ψυγείο σε θερμοκρασία 2οC έως 4οC μέχρι την ημέρα του εμβολιασμού. Όταν την άνοιξη οι νυκτερινές θερμοκρασίες σταθεροποιηθούν πάνω από 10οC εκτελείται ο εμβολιασμός στο φυτώριο σε διετή υποκείμενα.
  • Εφαρμογή του πλακίτη με οφθαλμό του ιδίου έτους (κοιμώμενο). Οι φυτωριούχοι της Καλιφόρνιας επινόησαν και εφαρμόζουν την εξής τεχνική στα μητρικά δένδρα εμβολιοληψίας: Αργά το καλοκαίρι (Αύγουστο) διαλέγουν, από τα μητρικά φυτά εμβολιοληψίας, βλαστούς με καλή και ψημένη βλάστηση. Στους βλαστούς αυτούς αφήνουν ως έχουν τα φύλλα στο ανώτερο ένα τρίτο περίπου του μήκους κάθε βλαστού, ενώ στα κατώτερα 2/3 του βλαστού αφήνουν σε κάθε οφθαλμό μόνο ένα κομμάτι μίσχο μήκους περίπου 2,5 cm και αφαιρούν το υπόλοιπο σύνθετο φύλλο. Μετά από 2-3 εβδομάδες ο μίσχος στους υγιείς και ώριμους οφθαλμούς πέφτει. Από τη στιγμή που πέφτει ο μίσχος ο οφθαλμός έχει πέσει σε λήθαργο και είναι έτοιμος για εμβολιασμό. Στη συνέχεια εφαρμόζουν τον πλακίτη όπως ήδη έχει περιγραφεί. Ο εμβολιασμός αυτός έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να εφαρμοσθεί σε μονοετή υποκείμενα εφ’ όσον έχουν το κατάλληλο πάχος. Την άνοιξη πριν την έναρξη της βλαστικής περιόδου καρατομούν τα υποκείμενα περίπου 1,5-2 cm πάνω από τη ζώνη εμβολιασμού, ώστε να εκπτυχθούν οι εμβολιοφθαλμοί.

Πολλαπλασιαστικό Υλικό Ελαχίστων Προδιαγραφών

Όταν εγκαθιστά ένας παραγωγός ένα καρυδεώνα, επειδή πρόκειται για μια υπόθεση μακράς διάρκειας και προσπάθειας, είναι πρωταρχικό ζήτημα η εγγυημένη αυθεντικότητα της ποικιλίας, η καλή υγιεινή κατάσταση και η καλή ανάπτυξη των εμβολιασμένων δενδρυλλίων καρυδιάς. Για τους ανωτέρω λόγους ο φυτωριούχος είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να ακολουθεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο μέτρων και εργασιών για την παραγωγή της συγκεκριμένης κατηγορίας ποιότητας πολλαπλασιαστικού υλικού. Σύμφωνα λοιπόν με την ισχύουσα Νομοθεσία ο φυτωριούχος απαγορεύεται να διαθέτει πολλαπλασιαστικό υλικό κατώτερο από την κατηγορία C.A.C., δηλαδή υλικό ελαχίστων προδιαγραφών και στα δενδρύλλια πρέπει να υπάρχουν σχετικές ετικέτες, είτε κατά δένδρο, είτε ομαδικά (δέματα των 5 ή 10 δένδρων). Οι ελάχιστες προδιαγραφές που εγγυάται ο ίδιος ο φυτωριούχος στον παραγωγό στο υλικό C.A.C. καρυδιάς είναι:
-H αυθεντικότητα της ποικιλίας και τρόπος εμβολιασμού (πλακίτης, εγκεντρισμός κλπ.).
-Tο είδος του υποκειμένου (ο παραγωγός πρέπει να ελέγχει να είναι η Juglans regia δηλαδή η κοινή καρυδιά και όχι μαύρες καρυδιές ή υβρίδια μαύρων καρυδιών, λόγω του ιού CLRV).
-Ότι τα δενδρύλλια είναι απαλλαγμένα από ασθένειες καραντίνας.
-Η ανάπτυξη του βλαστού του εμβολίου και του ριζικού συστήματος να είναι οι προβλεπόμενες.
Ο βλαστός να φέρει αρκετούς ζωντανούς οφθαλμούς και μακροσκοπικά να είναι καθαρός, χωρίς ύποπτα μαυρίσματα και σχισμές που υποκρύπτουν προσβολές από βακτήρια. Το ριζικό σύστημα να είναι ζωντανό και μακροσκοπικά χωρίς ύποπτα εξογκώματα που υποκρύπτουν προσβολές από νηματώδεις ή ασθένειες εδάφους. Εκτός του C.A.C. υπάρχει προαιρετικά το C.A.C. “PLUS”, που ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του υλικού C.A.C. και επί πλέον και κάποια ή κάποιες άλλες, που επιβεβαιώνονται με σχετικά πιστοποιητικά από εγκεκριμένα εργαστήρια, π.χ. πιστοποιητικό απαλλαγμένο από ιώσεις ή απεντόμωσης.

Απαιτήσεις

Κλίμα

Η σημαντική γενετική παραλλακτικότητα μεταξύ των υπαρχουσών ποικιλιών καρυδιάς επιτρέπει την ευδοκίμηση της καλλιέργειάς της σε εύκρατα, σε μεσογειακά και σε υποτροπικά κλίματα.
Θερμοκρασία

Θερμοκρασίες από 23οC έως 32οC, κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου είναι οι πλέον ευνοϊκές για την ανάπτυξη της καρυδιάς. Οι υψηλές θερινές θερμοκρασίες άνω των 42οC σε συνδυασμό με την ηλιακή ακτινοβολία, προκαλούν εγκαύματα στο περικάρπιο των καρπών και συρρίκνωση έως καταστροφή της ψίχας. Όσον αφορά το ανοικτό χρώμα της ψίχας, οι θερινές θερμοκρασίες μέχρι 38οC είναι ανεκτές από όλες τις γνωστές ποικιλίες, ενώ σε 40-42οC αρχίζουν προβλήματα με παραγωγή ενός σημαντικού ποσοστού σκουρόχρωμης ψίχας σε αρκετές ποικιλίες, όπως η Vina και η Pedro. Αν οι θερινές θερμοκρασίες ξεπερνούν αρκετές φορές και για πολλές ημέρες τους 43οC καλύτερα να μην καλλιεργηθεί καρυδιά γιατί θα υπάρχουν μεγάλα ποσοστά σκουρόχρωμης ψίχας και ηλιοκαύματα καρπών. Σύμφωνα με παρατηρήσεις μας από τις καλλιεργούμενες πλαγιόκαρπες ποικιλίες πιο ανθεκτικές στην επίδραση των υψηλών θερινών θερμοκρασιών, όσον αφορά στο ανοικτό χρώμα της ψίχας, είναι η Chandler, η Ιόλη, η Serr και η Fernor.

Έδαφος

Η καρυδιά αναπτύσσεται σε μεγάλη ποικιλία εδαφών από τα αμμοπηλώδη έως τα αργιλώδη και σε οξύτητα (pΗ) από 5,0 έως 8,2. Προτιμά πάντως ασβεστολιθικά εδάφη με pΗ από 7,2 έως 7,6. Αποκτά βαθύ και πλούσιο ριζικό σύστημα, γι’ αυτό προτιμά έδαφος βαθύ, καλά αποστραγγιζόμενο, κατά προτίμηση πηλοαργιλώδες, ασβεστούχο και ελαφρώς αλκαλικό. Είναι ευαίσθητη σε υψηλές συγκεντρώσεις Νατρίου (Na), Χλωρίου (Cl), και Βορίου (B). Καταλληλότερες περιοχές κρίνονται οι δροσερές παραποτάμιες, οι πρόποδες λόφων και οροπέδια, πάντα με την προϋπόθεση ότι οι περιοχές δεν είναι θύλακες υγρασίας.

Νερό

Η καρυδιά είναι απαιτητική σε εδαφική υγρασία και στις κλιματικές συνθήκες της χώρας μας, για να είναι αποδοτική η καλλιέργειά της, τους θερινούς μήνες είναι απαραίτητη η άρδευση και μάλιστα με νερό καλής ποιότητας. Η έλλειψη νερού μειώνει την παραγωγή και την ποιότητα των καρπών, γιατί επιδρά άμεσα στο μέγεθος καρπού, στο βάρος καρπού, στο ποσοστό και στο χρώμα της ψίχας.

Εμβολιασμός

Η καρυδιά είναι φυτό με μεγάλη δυσκολία στον εμβολιασμό. Οι περισσότερο διαδεδομένοι τρόποι στο χωράφι, είναι ο ενοφθαλμισμός με πλακίτη (κατά την άνοιξη ή και το καλοκαίρι) καθώς και ο ανοιξιάτικος Αγγλικός εγκεντρισμός. Παρόλ' αυτά, ο εμβολιασμός στην καρυδιά γίνεται ακόμη και τον χειμώνα αλλά σε ελεγχόμενο περιβάλλον και παράλληλα απαιτώντας άριστες γνώσεις φυσιολογίας του φυτού. Πρόκειται για τη μέθοδο "Walnut Hot Callusing" (αγγλική ονομασία) ή αλλιώς "Εμβολιασμός με Θερμοσυγκόλληση" όπου στην ουσία ενώνονται δύο διαφορετικά σώματα, του υποκειμένου με το εμβόλιο, σε μεγάλη κλίμακα με την βοήθεια οργάνων. Είναι μία μέθοδο αρκετά παλιά αλλά άγνωστη στους περισσότερους και εφαρμόζονται διάφοροι τρόποι και τεχνικές εμβολιασμού.

Τα τελευταία χρόνια, γίνονται προσπάθειες από φυτωριούχους για συγκόλληση φυτών με σωλήνες και ζεστό νερό ή ακόμη και με τοποθέτηση των φυτών σε θερμοθαλάμους με ανάλογη θερμοκρασία και σχετική υγρασία. Εμείς στο Φυτώριο Όλυμπος, αναπτύξαμε και τελειοποιήσαμε την δική μας μέθοδο εμβολιασμού και συγκόλλησης φυτών που την καθιστά μοναδική όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στα Βαλκάνια. Με τη μέθοδό μας, παράγουμε φυτά άριστης ποιότητας με πολύ γρήγορη είσοδο στην παραγωγή. Ο εμβολιασμός με την παραπάνω μέθοδο έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα διότι γίνεται αποκλειστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον (εργαστήριο).

Εμβολιασμός με Θερμοσυγκόλληση
- Ελεγχόμενο Περιβάλλον - Εργαστήριο

01

Άριστη Γνώση Φυσιολογίας Φυτού

Απαιτείται να υπάρχει άριστη γνώση της φυσιολογίας του φυτού διαφορετικά, θα έρθουμε αντιμέτωποι με αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα.
02

Άριστες Γνώσεις Εμβολιαστή

Ένα ιδιαίτερο κομμάτι το οποίο απαιτεί πολλές γνώσεις (καμβιακή ζώνη). Θα πρέπει να ξέρουμε ότι ναι μεν το φυτό είναι εμβολιασμένο αλλά πιθανόν να κουβαλά μαζί του προβλήματα και παθογένειες τα οποία και θα φανερωθούν από τα πρώτα κιόλας χρόνια στο χωράφι.
03

Προσομοίωση Καιρικών Συνθηκών

Στο χώρο του εργαστηρίου έχουμε την δυνατότητα με τη βοήθεια οργάνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών να κάνουμε προσομοίωση των τέλειων κλιματολογικών συνθηκών που απαιτούνται από το υποκείμενο και και το εμβόλιο για τον σχηματισμό κάλου και συγκόλλησης.
04

Μεγάλη Επιφάνεια Συγκόλλησης

Στη συγκεκριμένη μέθοδο υπάρχει μεγάλη επιφάνεια επαφής μεταξύ των δύο σωμάτων υποκειμένου και εμβολίου με αποτέλεσμα μετά την συγκόλληση η ανάπτυξη του φυτού να είναι ραγδαία δίνοντας την δυνατότητα στο φυτό να μπει στην παραγωγική διαδικασία σε συντομότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τους υπόλοιπους τρόπους εμβολιασμού.
05

Συνεχής Απολύμανση

Ο εμβολιασμός γίνεται στον πάγκο του εργαστηρίου με συνεχή απολύμανση υποκειμένου, εμβολίου και εργαλείων εμβολιασμού, μια τακτική που πρέπει να ακολουθούμε και στο χωράφι.
06

Εμβολιασμός Φυτών με Μύκητες

Μπορούμε εύκολα να εμβολιάσουμε τα φυτά μας από την αρχή με σκευάσματα όπως Trihoderma harzianum T22, Micoriza κτλ, θωρακίζοντας και προστατεύοντας το φυτό από μύκητες εδάφους και διάφορα άλλα παθογόνα.
07

Ανάπτυξη σε Σακούλα

Λόγω του ότι ο εμβολιασμός είναι επιτραπέζιος και γίνεται το χειμώνα έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε τα φυτά σε σακούλα και να κάνουμε φύτευση σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.