Πλαγιόκαρπες Ποικιλίες
μεγάλου ενδιαφέροντος

Chandler

Καταγωγή Καλιφόρνια, Πανεπιστήμιο Davis. Έναρξη βλάστησης 16 ημέρες μετά την υπερπρώιμη Payne. Χαρακτηριστικά δένδρου: Ποικιλία μεσοόψιμη, πλαγιόκαρπη με βαθμό πλαγιοκαρπίας 90%, ημιπλαγιόκλαδη, αδύνατης έως μέτριας δύναμης βλάστησης, με ανθοφορία πρώτανδρη. H ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία είναι πολύ γρήγορη. Πρώτα εμφανίζονται τα θηλυκά άνθη τον πρώτο χρόνο φύτευσης, ενώ οι ίουλοι εμφανίζονται από τον 4ο χρόνο. Η είσοδος στην πλήρη καρποφορία γίνεται από το 9ο ή 10ο έτος. Έχει πολύ καλή παραγωγικότητα. Έχει μικρή ευαισθησία στη βακτηρίωση (λόγω όψιμης ανθοφορίας) και ελάχιστη στην ανθράκωση. Κύριες Επικονιάστριες (4%) ποικιλίες οι Franquette ή Fernor και συμπληρωματικές (1%) οι Ronde de Montignac ή Meylannaise. Χαρακτηριστικά καρπού: Σχήμα καρυδιού ωοειδές έως επίμηκες κοντό. Εμφάνιση καρυδιού πολύ καλή, πολύ ελκυστική, με μέσο βάρος καρυδιού 11,5-13 g. Ποσοστό ψίχας 48-52%. Χρωματισμός ψίχας ανοιχτόχρωμος, κατηγορίας Extra. Ποιότητα ψίχας καλή, εξαγωγή ψίχας από το κέλυφος εύκολη. Αγρονομική αξία: Ποικιλία μεγάλης αξίας, παραγωγική, πλαγιόκαρπη, ημιόψιμη, κατάλληλη για ημιορεινές και πολλές ορεινές περιοχές όπου ο τελευταίος εαρινός παγετός σημειώνεται έως τις 12 Απριλίου.

Ακρόκαρπες Ποικιλίες
μεγάλου ενδιαφέροντος

Franquette

Γαλλική ποικιλία, με έναρξη βλάστησης 30 ημέρες μετά την Payne. Χαρακτηριστικά δένδρου: Ποικιλία όψιμη, ακρόκαρπη, ημιορθόκλαδη, με αρκετά ζωηρής δύναμης βλάστηση και αραιόκλαδη. Έχει ανθοφορία πρώτανδρη. Η είσοδος στην πλήρη καρποφορία ξεκινά από το 14ο έτος. Εμφανίζει μικρή ευαισθησία στη βακτηρίωση και πολύ μικρή στην ανθράκωση. Η αντοχή του καρπού στο ηλιόκαυμα είναι πολύ καλή. Καλύτερος επικονιαστής της είναι η ποικιλία Ronde de Montignac. Χαρακτηριστικά καρπού: Το σχήμα του καρυδιού είναι επίμηκες ελλειπτικό, το μέσο βάρος του καρυδιού με κέλυφος είναι 11-12 g και με ποσοστό ψίχας 43-46%. Ο χρωματισμός της ψίχας είναι ανοιχτόχρωμος, κατηγορίας έξτρα και δευτερευόντως Ι, ενώ η ποιότητα της είναι πολύ καλή. Αγρονομική αξία: Μεγάλη κλασική ακρόκαρπη όψιμη ποικιλία, κατάλληλη για ορεινές και πολύ ορεινές περιοχές. αποτελεί το 70% περίπου του γαλλικού καρυδεώνα, αποστάσεις φύτευσης 10x10 m.

Νέες Πλαγιόκαρπες
ελληνικές ποικιλίες

Ιόλη

Δημιουργός είναι το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών Φθιώτιδας (ΣΓΕΒ). Χαρακτηριστικά δένδρου: Ποικιλία μεσοπρώιμη έως κανονικής εποχής, πλαγιόκαρπη με βαθμό πλαγιοκαρπίας 90%, ημιπλαγιόκλαδη, αδύνατης έως μέτριας δύναμης βλάστησης, με ανθοφορία πρώτανδρη. Στο Σταθμό Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών (ΣΓΕΒ) έχει κατά μέσο όρο έναρξη βλάστησης στις 29/3, ανθοφορία ιούλων (έναρξη-λήξη) από 14/4 έως 25/4, ανθοφορία θηλέων (έναρξη-λήξη) από 20/4 έως 1/5 και ωρίμανση καρπού από 24/9, με πολύ καλή σχάση περικαρπίου. H ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία είναι πολύ γρήγορη, η εμφάνιση των θηλέων ανθέων γίνεται από τον πρώτο χρόνο φύτευσης και η εμφάνιση των πρώτων ιούλων από τον 3ο χρόνο. Έχει καλή αντοχή στη βακτηρίωση, στην ανθράκωση και στο ηλιόκαυμα. Επικονιάστριες ποικιλίες είναι οι Chandler, Big Top και Lara. Χαρακτηριστικά καρπού: Το σχήμα του καρυδιού είναι σφαιροειδές και η εμφάνιση του ελκυστική . Το μέσο βάρος καρυδιού με κέλυφος είναι 13-15 g με ποσοστό ψίχας 50-54%. Ο χρωματισμός της ψίχας είναι ανοιχτόχρωμος, κατηγορίας Extra και Ι και η ποιότητα της είναι καλή έως πολύ καλή. Ο αποχωρισμός της ψίχας από το κέλυφος γίνεται εύκολα. Αγρονομική αξία: Ποικιλία μεγάλης αξίας, κανονικής εποχής, πλαγιόκαρπη, πολύ παραγωγική, με πολύ καλό γέμισμα και ποιότητα ψίχας, με καλή αντοχή στη βακτηρίωση και το ηλιόκαυμα, κατάλληλη για ημιορεινές και πολλές ορεινές περιοχές όπου ο τελευταίος εαρινός παγετός σημειώνεται έως τις 5 Απριλίου.

Πλαγιόκαρπες Ποικιλίες
που καλλιεργούνται στην Ελλάδα

Payne

Κατάγεται από την Καλιφόρνια και προήλθε από επιλογή σποροφύτου το 1898. Χαρακτηριστικά δένδρου: Είναι υπέρ πρώιμη ποικιλία, πλαγιόκαρπη, με βαθμό πλαγιοκαρπίας 80-90%, πλαγιόκλαδη, σχετικά αδύνατης δύναμης βλάστησης και δένδρο μικρού σχετικά μεγέθους. Στην πεδινή Φθιώτιδα, έχει έναρξη βλάστησης στις 20/3 και ανθοφορία πρώτανδρη. Χαρακτηριστικά καρπού: Το σχήμα του καρυδιού είναι ωοειδές, με μέσο βάρος 11-12 g και ποσοστό ψίχας 50- 53%. Ο χρωματισμός της ψίχας είναι λευκοκίτρινος, κατηγορίας I και Extra και η ποιότητα της είναι καλή έως πολύ καλή. SERR: Κατάγεται από την Καλιφόρνια και δημιουργός της είναι το Πανεπιστήμιο Davis. Χαρακτηριστικά δένδρου: Είναι ποικιλία υπέρ πρώιμη, πλαγιόκαρπη, πρώτανδρη, με βαθμό πλαγιοκαρπίας 55- 60%, ημιορθόκλαδη, ζωηρής δύναμης βλάστησης. Χαρακτηριστικά καρπού: Σχήμα καρυδιού ωοειδές ή επίμηκες κοντό με αρκετά ισχυρή αιχμή. Μέσο βάρος καρυδιού 11–12 g και ποσοστό ψίχας 52–57%. Ο χρωματισμός της ψίχας είναι λευκοκίτρινος, στα πεδινά κατηγορίας I και στα ημιορεινά κατηγορίας Extra και I. Η ποιότητα της ψίχας είναι καλή έως πολύ καλή.

Επικονιάστριες Ποικιλίες
μεγάλου ενδιαφέροντος

Ronde De Montignac

Κατάγεται από τη Γαλλία (περιοχή Dordogne). Χαρακτηριστικά δένδρου: Aκρόκαρπη, ημιορθόκλαδη, με αρκετά ζωηρή βλάστηση, όψιμη ποικιλία. Ανθοφορία ομόγαμη. Εμφανίζει μικρή ευαισθησία στη βακτηρίωση και πολύ μικρή στην ανθράκωση. Η αντοχή του καρπού στο ηλιόκαυμα είναι πολύ καλή. Επικονιαστές δεν απαιτούνται. Χαρακτηριστικά καρπού: Το σχήμα του καρυδιού είναι σφαιροειδές, με μέσο βάρος με κέλυφος 10-11 g. Χρησιμοποιείται σαν επικονιαστής όψιμων ποικιλιών και είναι πολύ καλός επικονιαστής της Franquette.

Image