Μετά την συγκομιδή ο καρπός μπορεί να διατηρηθεί και να καταναλωθεί στη νωπή του μορφή μόνο για μία εβδομάδα περίπου, γι αυτό θα πρέπει το προϊόν να αποξηρανθεί, διαδικασία η οποία γίνεται με δύο τρόπους:
1. με τον παραδοσιακό τρόπο απλώνοντας το προϊόν σε τελάρα και αφήνοντας το στον ήλιο να αφυδατωθεί και να στεγνώσει σιγά σιγά.
2. βάζοντας το σε ειδικά τελάρα μέσα σε φούρνο διαδικασία η οποία διαρκεί περίπου 3 με 4 ημέρες.
Υπάρχουν τρεις ζώνες θερμοκρασίας  για την αποξήρανση του καρπού:
*στην πρώτη ζώνη αφήνουμε το προϊόν μέσα στον φούρνο για 24 ώρες στους 40-50οC
*στην δεύτερη ζώνη αφήνουμε το προϊόν περίπου 36-48 ώρες στους 50-55οC
*στην τρίτη και τελική ζώνη αφήνουμε το προϊόν για 24 ώρες στους 55-65οC
Αφού λοιπόν ο καρπός μείνει για τρεις μέρες και τρεις νύχτες στο φούρνο, αφαιρούμε τον μίσχο και είναι έτοιμο προς κατανάλωση.
Ένα σωστό προϊόν αφού γίνουν οι κατάλληλες φροντίδες μπορεί να διατηρηθεί περίπου για 18 μήνες (αποξηραμένο).