Δενδρύλλιο Αχλαδιάς

Δενδρύλλιο Αχλαδιάς

Κωδικός προϊόντος: fit058
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

Είναι είδος καρποφόρου με πολλές ιδιορρυθμίες και στον τρόπο λίπανσης αλλά και γενικά προσαρμοστικότητας σε διάφορα εδάφη. Τα τελευταία χρόνια εμβολιάζεται σε υποκείμενα κυδωνιάς. Με την εισαγωγή καινούργιων σκευασμάτων βρέθηκαν λύσεις για την αντιμετώπιση της ψύλλας και των υπόλοιπων εχθρών της καλλιέργειας. Η αχλαδιά μπορεί να καλλιεργηθεί σε ποικιλία εδαφών, από αμμοπηλώδη έως αργιλοαμμώδη, αλλά όχι σε ελαφρά ξηρά εδάφη. Καλό είναι να γίνεται και ανάλυση του εδάφους, ώστε να διαπιστωθεί ποια από τα βασικά θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία λείπουν από το έδαφος για να προστεθούν με λιπάνσεις, καθώς οι τροφοπενίες τους σχετίζονται με περιορισμένη ανάπτυξη και μείωση της δυνατής παραγωγής.

Οι αποστάσεις φύτευσης υπολογίζονται ανάλογα με τη ζωηρότητα των υποκειμένων και των ποικιλιών. Για κυπελλοειδή σχήματα και ζωηρές ποικιλίες αχλαδιάς σε δενδρύλλια αχλαδιάς οι αποστάσεις πρέπει να είναι  5 x 5 μ. Σε περίπτωση χρήσης νάνων ποικιλιών κυδωνιάς και σχήματα παλμέτας, οι φυτεύσεις είναι γραμμικές πυκνές π.χ. 3,6 x 2 μ. Όταν πρόκειται για μία παραδοσιακή καλλιέργεια, η τεχνική της φύτευσης δεν διαφέρει από την αντίστοιχη της μηλιάς με τον αριθμό των δέντρων να μην ξεπερνά τα 150 το στρέμμα με αποστάσεις 2,5 μ. μεταξύ των δέντρων και 3,5 μ. μεταξύ των γραμμών. Ανάλογες είναι και οι αποστάσεις στην εφαρμογή των νέων τεχνικών φύτευσης, ειδικά στο σούπερ σπίντελ (200-500 δέντρα ανά στρέμμα), που είναι παρόμοια με της μηλιάς. Να αποφεύγονται ασβεστούχα εδάφη όταν χρησιμοποιούμε υποκείμενα κυδωνιάς, διότι έτσι έχουμε χλωρώσεις, ξηράνσεις και μείωση της παραγωγής.

  • Κρυστάλια
  • Κοντούλες
  • Coscia (Κόσια)
  • AbateFetel (Αμπάτε Φέτελ)
  • SantaMaria (Σάντα Μαρία)
  • Pasa Κrasana (Πάσα κρασάνα)