Αμυγδαλιά Marinada

Αμυγδαλιά Marinada

Κωδικός προϊόντος: fit015
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

Νέες αυτογόνιμες ποικιλίες αμυγδαλιάς Marinada σε συνεργασία με το ινστιτούτο IRTA της Ισπανίας.

Δέντρο μέτριας ανάπτυξης & βλάστησης 

Καρποφορεί σε μόνιμα καρποφόρα όργανα (spurs) 

Όψιμη άνθηση +10 μέρες από Φυρανιά, πολλά άνθη με μέτρια διάρκεια άνθισης

Πολύ ανθεκτική στο ψύχος κατά την περίοδο της ανθοφορίας,
φυτό θα χάσει το 50% των άνθεων σε θερμοκρασίες -3,5C έως -4C

Πολύ παραγωγική 700 - 800 κιλά καρπό

Αποστάσεις φύτευσης 4,5x5,5 & 4x6,00 με 40 περίπου φυτά/στρέμμα

Γρήγορη είσοδος στην παραγωγή χωρίς το φαινόμενο παρενιαυτοφορίας

Μεγάλη αντοχή στις ασθένειες όπως: Φουζίκοκο fusicoccum- Phomopsis amygdale), Πολίστιγμα (Polistigma ochraceum), Μονίλια (Monilia laxa)

Καρπός ανθεκτικός στην καρπόπτωση με εύκολη συγκομιδή

Ποσοστό ψίχας 31% και μέγεθος 90 % της φυρανιάς με καλή γεύση

Ποσοστό διπλής ψίχας μικρότερο από 0,3% χωρίς χνούδι

Χαρακτηριστικά Δενδρύλλιου
Ποικιλία Marinada
Τρόπος Καρποφορίας Αυτογόνιμη