Συγκομιδή
 

Το καρύδι είναι φυσιολογικά ώριμο, από τη στιγμήπου τα διαφράγματα της ψίχας αποκτούν καστανό χρώμα.Πρακτικά η συγκομιδή αρχίζει όταν σε ποσοστό περίπου 80% των καρπών δημιουργηθούν ρωγμές στο περικάρπιο. Στο στάδιο αυτό η υγρασία της νωπής ψίχας κυμαίνεται από 40% έως 50%. Για να αποφευχθεί η υποβάθμιση της ποιότητας του καρπού, είναι θεμελιώδες η συγκομιδή, η αποφλοίωση και η ξήρανση των καρυδιών να γίνεται το γρηγορότερο δυνατό μετά από τη φυσιολογική τους ωρίμανση.

 

Α Ραβδισμός

Είναι ο παραδοσιακός τρόπος συγκομιδής των καρυδιών. Το τίναγμα των καρπών γίνεται με τη χρησιμοποίηση καταλλήλων ράβδων φτιαγμένων από διάφορα ελαφρά υλικά, όπως καλάμια, μπαμπού, ξύλο, αλουμίνιο κλπ. Την τελευταία εικοσαετία χρησιμοποιούνται επιτυχώς διάφοροι τύποι μικρών ραβδιστικών μηχανημάτων. Οι ειδικοί ράβδοι μπορεί να είναι από ανθρακόνημα ή αλουμίνιο, που στην άκρη φέρουν μαλακές βέργες από καουτσούκ, που εκτελούν παλμικές κινήσεις και λειτουργούν με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

 

Β Μηχανική Δόνηση

Σήμερα οι δονητές κορμού έχουν εξελιχθεί πολύ και δε δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στον κορμό και το ριζικό σύστημα των δένδρων που έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 10 ετών. Η διάρκεια δόνησης είναι πέντε (5) δευτερόλεπτα και η απόδοση των δονητών κυμαίνεται από 30 έως 60 δένδρα την ώρα. Η συγκομιδή εφαρμόζεται όταν το 80% περίπου των καρυδιών έχουν ραγισμένο περικάρπιο. Η δόνηση είναι αποτελεσματική όταν οι καρποί φέρονται σε κλαδιά που ευρίσκονται εντός του χώρου ταλάντωσης που δημιουργεί ο δονητής.

 
Μηχανική Αποφλοίωση και Πλύση Καρυδιών

Η αφαίρεση του πράσινου περιβλήματος των καρυδιών πρέπει να γίνει γρήγορα μετά τη συγκομιδή του καρπού και αμέσως μετά να ακολουθήσει η ξήρανση, ώστε να μην παρουσιαστεί υποβάθμιση ποιότητας. Η εργασία της αποφλοίωσης σήμερα δεν αποτελεί πρόβλημα διότι γίνεται γρήγορα, αποτελεσματικά και οικονομικά με τη χρησιμοποίηση αποφλοιωτήρων-πλυντηρίων, που κατασκευάζονται σε προσιτές τιμές και στη χώρα μας.

Α Αποφλοιωτήρες οριζοντίου τύπου

Είναι οι κλασικοί αποφλοιωτήρες-πλυντήρια καρυδιών, χρησιμοποιήθηκανστη Γαλλία πριν από το 1960 και αποτελούνται από ένα οριζόντιο άξονα με ελαστικά πτερύγια περιστρεφόμενο μέσα σε κυλινδρικό πλέγμα από μεταλλικές ράβδους.

Β Αποφλοιωτήρες καθέτου τύπου

Ένας τύπος απο φλοιωτήρα-πλυντηρίου απλός και αποτελεσματικός άρχισε να χρησιμοποιείται με επιτυχία από το 1990, είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο μέταλλο και φέρει κάθετα προς το δάπεδο ένα κυλινδρικό κάδο υποδοχής καρυδιών με περιστρεφόμενο κυκλικό πυθμένα. Στα εσωτερικά τοιχώματα του κυλίνδρου υπάρχουν στερεωμένα αιχμηρά ελάσματα, τα οποία με την περιστροφή του πυθμένα υποδέχονται τους καρπούς και σχίζουν και απομακρύνουντο πράσινο περικάρπιο τους. Στο ανώτερο στόμιο του κάδου υπάρχουν σωληνώσεις από τις οποίες διοχετεύεται το απαιτούμενο νερό (επαρκεί παροχή απλής βρύσης), στοεσωτερικό του για την ταυτόχρονη πλύση των καρυδιών.

 

Ξήρανση
 

Η ξήρανση γίνεται είτε παραδοσιακά με έκθεση στον ήλιο είτε με ξηραντήριο. Ακόμη και τα καρύδια του ίδιου δένδρου έχουν διαφορετικό βαθμό υγρασίας, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην ομοιόμορφη ξήρανση.Σημειώνεται ότι το κέλυφος του καρυδιού έχει υψηλότερο ποσοστό υγρασίας και πριν και μετά την ξήρανση.

 

Α Ξήρανση με έκθεση στον ήλιο

Συνήθως, οι κλιματικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία) της Ελλάδας είναι ευνοϊκές για την ξήρανση των καρυδιών και ιδιαίτερα των ποικιλιών που συγκομίζονταιμέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η ξήρανση αρχίζει αμέσως μετά την αποφλοίωση καιτο ταυτόχρονο πλύσιμο των καρυδιών. Η διάρκεια αυτή της ξήρανσης με ευνοϊκές συνθήκες διαρκεί 4-6 ημέρες και επιτυγχάνεται υγρασία στο καρύδι με κέλυφος μεταξύ 7 και 11%.

Β Ξηραντήρια

Η χρήση των ξηραντηρίων δίνει οριστική λύση και πλεονεκτεί στο ότι εξοικονομούνται εργατικά χέρια και διασφαλίζεται κάτω από όλες τις συνθήκες η ποιότητα της παραγωγής. Για καλή ξήρανση των καρυδιών και εξασφάλιση της ποιότητας πρέπει:

  • • Για ομοιόμορφη ξήρανση, το ύψος του στρώματος των καρυδιών στο χώρο ξήρανσης να μην υπερβαίνει τα 80 εκατοστά.
  • • Παροχή ισχυρού ρεύματος θερμού αέρα, περίπου 1500κυβικών μέτρων την ώρα, ανά τετραγωνικό μέτρο πυθμένα ξηραντηρίου.
  • • Η καλύτερη θερμοκρασία του ρεύματος θερμού αέρα,για τη διατήρηση της ποιότητας, είναι στους 30οC και να μην ξεπερνά τους 32οC.
  • • Κατά κανόνα όσο υψηλότερη από τους 32οC είναι η θερμοκρασία ξήρανσης τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος αλλοίωσης της γεύσης της ψίχας και ιδιαίτερα σε ευαίσθητες ποικιλίες.

Ξηραντήριο με κεκλιμένο ψευδοπυθμένα. Ο τύπος αυτός κατασκευάστηκε στην Γαλλία και αποτελείται απόένα ή περισσότερα κελιά με κεκλιμένο ψευδοπυθμένα,από μεταλλικό συνήθως πλέγμα. Οι διαστάσεις κάθε κελιού είναι περίπου 0,80 m ύψος, 1 m πλάτος και 1,2 m μήκος. Τα καρύδια διοχετεύονται από το πάνω μέρος του κελιού και συγκρατούνται από το πλέγμα του ψευδοπυθμένα που έχει μία κλίση ανάλογα με τον τύπο από 45% έως 55%, έτσι ώστε να διευκολύνεται το άδειασμά τους κατευθείαν σε μεταφορική ταινία ή σάκους. Η παροχή ρεύματος αέρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1200 κυβικών μέτρων την ώρα ανά τετραγωνικό μέτρο πυθμένα ξηραντηρίου. Ανάλογα με τις ποσότητες καρυδιών της εκμετάλλευσης υπολογίζονται και οι διαστάσεις του ξηραντηρίου. Ο τύπος του ξηραντηρίου με κεκλιμένο ψευδοπυθμένα δίνει πολύ καλά αποτελέσματα και σε σύγκριση με τους άλλους τύπους ξηραντηρίων είναι πιο απλός και έχει φθηνότερο κόστος κατασκευής. Κατασκευάζεται στη χώρα μας σε προσιτές τιμές, σε διαστάσεις ανάλογα με τις ανάγκες της εκμετάλλευσης.

Ξηραντήριο τύπου Curtis ή Πύργος ξήρανσης. Το ξηραντήριο αυτού του τύπου απαιτεί μεγάλου μήκους αναβατόρια και μεταφορικούς ιμάντες και έχει υψηλό κόστος κατασκευής.Ξηραντήριο τύπου τούνελ. Αυτός ο τύπος ξηραντηρίου έχει συγκριτικά μεγαλύτερο κόστος κατασκευής, αλλά λειτουργικά είναι οικονομικότερος και πολύ αποτελεσματικός.

Ξηραντήριο Καπνού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την ξήρανση των καρυδιών, με ρύθμιση θερμοκρασίας (32οC), υγρασίας στο ελάχιστο, ισχυρό ρεύμα αέρα και χαμηλό ύψος καρυδιών σε τελάρα.

 

Συντήρηση Καρυδιών
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή συντήρηση των καρυδιών είναι η επαρκής ξήρανση, ώστε το ποσοστό υγρασίας τους να είναι 8-10%. Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα ανωτέρω ποσοστά υγρασίας είναι ασφαλή για να προστατέψουν την ψίχα από μυκητολογικές προσβολές. Οι παραγωγοί κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την ξήρανση μέχρι τα μέσα Μαρτίου συντηρούν τα καρύδια σε καλά αεριζόμενες αποθήκες. Η θερμοκρασία της απο- θήκης είναι επιθυμητό να διατηρείται κάτω από 15οC και η σχετική υγρασία κάτω από 65%.

Λόγω της αναπνοής του εμβρύου του καρπού και της μεγάλης ποσότητας λαδιού που περιέχουν οι κοτυληδόνες, κατά τη συντήρηση υπόκεινται βαθμιαία σε οξείδωση (τάγγισμα) των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, με αποτέλεσμα τη διάσπασή τους σε ελεύθερα λιπαρά οξέα δυσάρεστου οσμής και γεύσης. Η οξείδωση επιταχύνεται από υψηλή θερμοκρασία και υψηλή υγρασία.

Τα καρύδια συντηρούνται πάντα καλύτερα με κέλυφος παρά ως ψίχα. Η συντήρηση των καρυδιών με κέλυφος, γίνεται σε ψυγεία στους 1οC έως 4οC και σε σχετική υγρασία 50-70%, όπου διατηρούνται περισσότερο από 12 μήνες.

Αγορά Φυτών Καρυδιάς

Βιντεοπαρουσίαση Καρυδιάς

  • 69 370 48 377

  • 24 920 41 589

  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  • Αργυροπούλι, 40100 Τύρναβος