Πλαγιόκαρπες Ποικιλίες
μεγάλου ενδιαφέροντος
Καταγωγή Καλιφόρνια, Πανεπιστήμιο Davis. Έναρξη βλάστησης 16 ημέρες μετά την υπερπρώιμη Payne. Χαρακτηριστικά δένδρου: Ποικιλία μεσοόψιμη, πλαγιόκαρπη με βαθμό πλαγιοκαρπίας 90%, ημιπλαγιόκλαδη, αδύνατης έως μέτριας δύναμης βλάστησης, με ανθοφορία πρώτανδρη. H ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία είναι πολύ γρήγορη. Πρώτα εμφανίζονται τα θηλυκά άνθη τον πρώτο χρόνο φύτευσης, ενώ οι ίουλοι εμφανίζονται από τον 4ο χρόνο. Η είσοδος στην πλήρη καρποφορία γίνεται από το 9ο ή 10ο έτος. Έχει πολύ καλή παραγωγικότητα. Έχει μικρή ευαισθησία στη βακτηρίωση (λόγω όψιμης ανθοφορίας) και ελάχιστη στην ανθράκωση. Κύριες Επικονιάστριες (4%) ποικιλίες οι Franquette ή Fernor και συμπληρωματικές (1%) οι Ronde de Montignac ή Meylannaise. Χαρακτηριστικά καρπού: Σχήμα καρυδιού ωοειδές έως επίμηκες κοντό. Εμφάνιση καρυδιού πολύ καλή, πολύ ελκυστική, με μέσο βάρος καρυδιού 11,5-13 g. Ποσοστό ψίχας 48-52%. Χρωματισμός ψίχας ανοιχτόχρωμος, κατηγορίας Extra. Ποιότητα ψίχας καλή, εξαγωγή ψίχας από το κέλυφος εύκολη. Αγρονομική αξία: Ποικιλία μεγάλης αξίας, παραγωγική, πλαγιόκαρπη, ημιόψιμη, κατάλληλη για ημιορεινές και πολλές ορεινές περιοχές όπου ο τελευταίος εαρινός παγετός σημειώνεται έως τις 12 Απριλίου.
Δημιουργοί οι Pépinières de Lalanne (Gironde, Γαλλία). Η έναρξη της βλάστησης γίνεται 18 ημέρες μετά την Payne. Χαρακτηριστικά δένδρου: Ποικιλία μεσοόψιμη, πλαγιόκαρπη, ημιπλαγιόκλαδη, μέσης δύναμης βλάστησης, με ανθοφορία πρώτανδρη. Παραγωγικότητα καλή έως πολύ καλή. Έχει μικρή ευαισθησία στη βακτηρίωση και στην ανθράκωση πολύ μικρή. Καλύτερες επικονιάστριες (4%) ποικιλίες είναι οι Franquette ή Fernor και συμπληρωματικές (1%) οι Ronde de Montignac ή Meylannaise. Χαρακτηριστικά καρπού: Το σχήμα του καρυδιού είναι σφαιροειδές, με μέσο βάρος 12-14 g και με ποσοστό ψίχας 47-50%. Ο χρωματισμός της ψίχας είναι ανοιχτόχρωμος, κατηγορίας Ι. Η ποιότητα της ψίχας είναι καλή και η εξαγωγή της από το κέλυφος είναι εύκολη. Αγρονομική αξία: Πολύ αξιόλογη παραγωγική, πλαγιόκαρπη, ημιόψιμη και μεγαλόκαρπη ποικιλία, κατάλληλη για ημιορεινές και πολλές ορεινές περιοχές όπου ο τελευταίος εαρινός παγετός σημειώνεται έως τις 15 Απριλίου.
Δημιουργός είναι ο INRA (Μπορντό Γαλλίας). Έναρξη βλάστησης 30 ημέρες μετά την Payne. Χαρακτηριστικά δένδρου: Ποικιλία όψιμη, πλαγιόκαρπη, ημιπλαγιόκλαδη, μέσης δύναμης βλάστησης, με ανθοφορία πρώτανδρη, παραγωγικότητα καλή έως πολύ καλή. Εμφανίζει μικρή ευαισθησία στη βακτηρίωση και πολύ μικρή στην ανθράκωση. Καλύτερος επικονιαστής της είναι η Ronde de Montignac. Χαρακτηριστικά καρπού: Το σχήμα του καρυδιού είναι επίμηκες, μέσου βάρους 11-13 g, με ποσοστό ψίχας 45-48%. Ο χρωματισμός της ψίχας είναι ανοιχτόχρωμος, κατηγορίας έξτρα και Ι. Η ποιότητα της ψίχας είναι πολύ καλή και ο αποχωρισμός της από το κέλυφος γίνεται εύκολα. Αγρονομική αξία: Πολύ αξιόλογη παραγωγική, πλαγιόκαρπη και όψιμη ποικιλία, εποχής Franquette, κατάλληλη για ορεινές και πολύ ορεινές περιοχές.

Πλαγιόκαρπες Ποικιλίες
που καλλιεργούνται στην Ελλάδα
Κατάγεται από την Καλιφόρνια και προήλθε από επιλογή σποροφύτου το 1898. Χαρακτηριστικά δένδρου: Είναι υπέρ πρώιμη ποικιλία, πλαγιόκαρπη, με βαθμό πλαγιοκαρπίας 80-90%, πλαγιόκλαδη, σχετικά αδύνατης δύναμης βλάστησης και δένδρο μικρού σχετικά μεγέθους. Στην πεδινή Φθιώτιδα, έχει έναρξη βλάστησης στις 20/3 και ανθοφορία πρώτανδρη. Χαρακτηριστικά καρπού: Το σχήμα του καρυδιού είναι ωοειδές, με μέσο βάρος 11-12 g και ποσοστό ψίχας 50- 53%. Ο χρωματισμός της ψίχας είναι λευκοκίτρινος, κατηγορίας I και Extra και η ποιότητα της είναι καλή έως πολύ καλή. SERR: Κατάγεται από την Καλιφόρνια και δημιουργός της είναι το Πανεπιστήμιο Davis. Χαρακτηριστικά δένδρου: Είναι ποικιλία υπέρ πρώιμη, πλαγιόκαρπη, πρώτανδρη, με βαθμό πλαγιοκαρπίας 55- 60%, ημιορθόκλαδη, ζωηρής δύναμης βλάστησης. Χαρακτηριστικά καρπού: Σχήμα καρυδιού ωοειδές ή επίμηκες κοντό με αρκετά ισχυρή αιχμή. Μέσο βάρος καρυδιού 11–12 g και ποσοστό ψίχας 52–57%. Ο χρωματισμός της ψίχας είναι λευκοκίτρινος, στα πεδινά κατηγορίας I και στα ημιορεινά κατηγορίας Extra και I. Η ποιότητα της ψίχας είναι καλή έως πολύ καλή.
Κατάγεται από την Καλιφόρνια. Η έναρξη της βλάστησης ξεκινά 13 ημέρες μετά την Payne. Χαρακτηριστικά δένδρου: Είναι ποικιλία κανονικής εποχής, πλαγιόκαρπη με βαθμό πλαγιοκαρπίας 80%, πλαγιόκλαδη, με αδύνατης δύναμης βλάστηση και με ανθοφορία πρώτανδρη. Έχει μέση ευαισθησία στη βακτηρίωση και στην ανθράκωση. Χαρακτηριστικά καρπού: Το σχήμα του καρυδιού είναι ωοειδές έως σφαιροειδές, με μέσο βάρος 11,5-13,5 g και ποσοστό ψίχας 47-50%. Ο χρωματισμός της ψίχας εξαρτάται από τις θερινές θερμοκρασίες και κυμαίνεται από ανοικτοκίτρινος με καστανές νευρώσεις έως καστανός ανοικτός. Η ποιότητα της ψίχας είναι μέση στις πεδινές και καλή στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Επικονιάστριες ποικιλίες είναι οι Fernor ή Franquette.
Κατάγεται από την Καλιφόρνια και δημιουργός της είναι το Πανεπιστήμιο Davis. Χαρακτηριστικά δένδρου: Είναι ποικιλία υπέρ πρώιμη, πλαγιόκαρπη, πρώτανδρη, με βαθμό πλαγιοκαρπίας 55- 60%, ημιορθόκλαδη, ζωηρής δύναμης βλάστησης. Χαρακτηριστικά καρπού: Σχήμα καρυδιού ωοειδές ή επίμηκες κοντό με αρκετά ισχυρή αιχμή. Μέσο βάρος καρυδιού 11–12 g και ποσοστό ψίχας 52–57%. Ο χρωματισμός της ψίχας είναι λευκοκίτρινος, στα πεδινά κατηγορίας I και στα ημιορεινά κατηγορίας Extra και I. Η ποιότητα της ψίχας είναι καλή έως πολύ καλή.
Κατάγεται από την Καλιφόρνια. Η έναρξη της βλάστησης ξεκινά 8 ημέρες μετά την Payne. Χαρακτηριστικά δένδρου: Είναι ποικιλία μεσοπρώιμη, πλαγιόκαρπη με βαθμό πλαγιοκαρπίας 80%, πλαγιόκλαδη, με αδύνατης δύναμης βλάστηση και ανθοφορία πρώτανδρη. Είναι ευαίσθητη στη βακτηρίωση και στο ηλιόκαυμα. Χαρακτηριστικά καρπού: Το σχήμα του καρυδιού είναι κωνικό με αιχμηρή άκρη, το μέσο βάρος καρυδιού είναι 11-12,5 g και έχει ποσοστό ψίχας 47-51%. Ο χρωματισμός της ψίχας σε ημιορεινές περιοχές είναι κατηγορίας I και Extra, αλλά σε πεδινές περιοχές είναι κατηγορίας I και II (σκούρα), ιδίως όταν η θερμοκρασία τους θερινούς μήνες υπερβαίνει τους 42οC. Η ποιότητα ψίχας είναι μέτρια έως αρκετά καλή. Επικονιάστριες ποικιλίες οι Chandler, Pedro, Hartley.

 

Νέες Πλαγιόκαρπες
ελληνικές ποικιλίες
Δημιουργός είναι το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών Φθιώτιδας (ΣΓΕΒ). Χαρακτηριστικά δένδρου: Ποικιλία μεσοπρώιμη έως κανονικής εποχής, πλαγιόκαρπη με βαθμό πλαγιοκαρπίας 90%, ημιπλαγιόκλαδη, αδύνατης έως μέτριας δύναμης βλάστησης, με ανθοφορία πρώτανδρη. Στο Σταθμό Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών (ΣΓΕΒ) έχει κατά μέσο όρο έναρξη βλάστησης στις 29/3, ανθοφορία ιούλων (έναρξη-λήξη) από 14/4 έως 25/4, ανθοφορία θηλέων (έναρξη-λήξη) από 20/4 έως 1/5 και ωρίμανση καρπού από 24/9, με πολύ καλή σχάση περικαρπίου. H ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία είναι πολύ γρήγορη, η εμφάνιση των θηλέων ανθέων γίνεται από τον πρώτο χρόνο φύτευσης και η εμφάνιση των πρώτων ιούλων από τον 3ο χρόνο. Έχει καλή αντοχή στη βακτηρίωση, στην ανθράκωση και στο ηλιόκαυμα. Επικονιάστριες ποικιλίες είναι οι Chandler, Big Top και Lara. Χαρακτηριστικά καρπού: Το σχήμα του καρυδιού είναι σφαιροειδές και η εμφάνιση του ελκυστική . Το μέσο βάρος καρυδιού με κέλυφος είναι 13-15 g με ποσοστό ψίχας 50-54%. Ο χρωματισμός της ψίχας είναι ανοιχτόχρωμος, κατηγορίας Extra και Ι και η ποιότητα της είναι καλή έως πολύ καλή. Ο αποχωρισμός της ψίχας από το κέλυφος γίνεται εύκολα. Αγρονομική αξία: Ποικιλία μεγάλης αξίας, κανονικής εποχής, πλαγιόκαρπη, πολύ παραγωγική, με πολύ καλό γέμισμα και ποιότητα ψίχας, με καλή αντοχή στη βακτηρίωση και το ηλιόκαυμα, κατάλληλη για ημιορεινές και πολλές ορεινές περιοχές όπου ο τελευταίος εαρινός παγετός σημειώνεται έως τις 5 Απριλίου.
Δημιουργός είναι το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./ΣΓΕ Βαρδατών Φθιώτιδας. Χαρακτηριστικά δένδρου: Είναι ποικιλία μεσοόψιμη, πλαγιόκαρπη με βαθμό πλαγιοκαρπίας 90%, ημιπλαγιόκλαδη, με αδύνατης δύναμης βλάστηση. Έχει ανθοφορία ελαφρά πρωτόγυνη και μερικές χρονιές σχεδόν ομόγαμη. Εμφανίζει μικρή ευαισθησία στη βακτηρίωση και καλή αντοχή στην ανθράκωση. Η αντοχή του καρπού στο ηλιόκαυμα είναι καλή. Επικονιάστριες ποικιλίες είναι οι Ιόλη, Chandler και Lara. Χαρακτηριστικά καρπού: Το σχήμα του καρυδιού είναι ωοειδές, με πολύ ελκυστική εμφάνιση και το μέσο βάρος του καρυδιού με κέλυφος είναι 18-20 g και με ποσοστό ψίχας 51-53%. Ο χρωματισμός της ψίχας είναι ανοιχτόχρωμος, κατηγορίας Ι και Extra. Η ποιότητα της ψίχας είναι καλή έως πολύ καλή και η εξαγωγή της ψίχας από το κέλυφος γίνεται εύκολα. Αγρονομική αξία: Είναι ποικιλία, παραγωγική, πλαγιό- καρπη, ημιόψιμη και πολύ μεγαλόκαρπη και είναι κατάλληλη για ημιορεινές και ορεινές περιοχές όπου ο τελευταίος εαρινός παγετός σημειώνεται έως τις 10 Απριλίου.

Ακρόκαρπες Ποικιλίες Ποικιλίες
μεγάλου ενδιαφέροντος
Κατάγεται από την Καλιφόρνια και η έναρξη της βλάστησης γίνεται 16 ημέρες μετά την Payne. Χαρακτηριστικά δένδρου: Είναι ποικιλία κανονικής εποχής ή μεσοόψιμη, ακρόκαρπη με μικρό βαθμό πλαγιοκαρπίας 5-8%, ημιορθόκλαδη, με κανονικής δύναμης βλάστηση και με ανθοφορία πρώτανδρη. Η ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία είναι γρήγορη. Πρώτα εμφανίζονται τα θήλεα άνθη από τον τρίτο χρόνο φύτευσης και οι ίουλοι εμφανίζονται από τον 4ο χρόνο, ενώ η είσοδος στην πλήρη καρποφορία ξεκινά από το 13ο έτος. Όταν εισέλθει στην πλήρη καρποφορία έχει πολύ καλή παραγωγικότητα. Έχει μικρή ευαισθησία στη βακτηρίωση και ελάχιστη στην ανθράκωση. Η αντοχή του καρπού στο ηλιόκαυμα είναι πολύ καλή και η σχάση του περικαρπίου είναι επίσης πολύ καλή. Επικονιάστρια ποικιλία είναι η Franquette. Χαρακτηριστικά καρπού: Το σχήμα του καρυδιού με κέλυφος είναι κολουροκωνικό με αιχμηρή άκρη. Το μέσο βάρος του καρυδιού είναι 11,5-13,5 g και με ποσοστό ψίχας 45-49%. Ο χρωματισμός της ψίχας είναι λευκοκίτρινος, κατηγορίας Ι και η ποιότητα της είναι καλή. Αγρονομική αξία: Μεγάλη, κλασική ακρόκαρπη μεσοόψιμη ποικιλία, πολύ παραγωγική. Είναι κύρια ποικιλία για ημιορεινές και πολλές ορεινές περιοχές, καθώς και πεδινές περιοχές της Βορείου Ελλάδας όπου ο τελευταίος παγετός σημειώνεται μέχρι 10 Απριλίου. Στη Καλιφόρνια καλλιεργείται σε έκταση 240.000 στρεμμάτων και σε αποστάσεις φύτευσης 10x10 m
Γαλλική ποικιλία, με έναρξη βλάστησης 30 ημέρες μετά την Payne. Χαρακτηριστικά δένδρου: Ποικιλία όψιμη, ακρόκαρπη, ημιορθόκλαδη, με αρκετά ζωηρής δύναμης βλάστηση και αραιόκλαδη. Έχει ανθοφορία πρώτανδρη. Η είσοδος στην πλήρη καρποφορία ξεκινά από το 14ο έτος. Εμφανίζει μικρή ευαισθησία στη βακτηρίωση και πολύ μικρή στην ανθράκωση. Η αντοχή του καρπού στο ηλιόκαυμα είναι πολύ καλή. Καλύτερος επικονιαστής της είναι η ποικιλία Ronde de Montignac. Χαρακτηριστικά καρπού: Το σχήμα του καρυδιού είναι επίμηκες ελλειπτικό, το μέσο βάρος του καρυδιού με κέλυφος είναι 11-12 g και με ποσοστό ψίχας 43-46%. Ο χρωματισμός της ψίχας είναι ανοιχτόχρωμος, κατηγορίας έξτρα και δευτερευόντως Ι, ενώ η ποιότητα της είναι πολύ καλή. Αγρονομική αξία: Μεγάλη κλασική ακρόκαρπη όψιμη ποικιλία, κατάλληλη για ορεινές και πολύ ορεινές περιοχές. αποτελεί το 70% περίπου του γαλλικού καρυδεώνα, αποστάσεις φύτευσης 10x10 m.
 

Επικονιάστριες Ποικιλίες
μεγάλου ενδιαφέροντος
Κατάγεται από τη Γαλλία (περιοχή Dordogne). Χαρακτηριστικά δένδρου: Aκρόκαρπη, ημιορθόκλαδη, με αρκετά ζωηρή βλάστηση, όψιμη ποικιλία. Ανθοφορία ομόγαμη. Εμφανίζει μικρή ευαισθησία στη βακτηρίωση και πολύ μικρή στην ανθράκωση. Η αντοχή του καρπού στο ηλιόκαυμα είναι πολύ καλή. Επικονιαστές δεν απαιτούνται. Χαρακτηριστικά καρπού: Το σχήμα του καρυδιού είναι σφαιροειδές, με μέσο βάρος με κέλυφος 10-11 g. Χρησιμοποιείται σαν επικονιαστής όψιμων ποικιλιών και είναι πολύ καλός επικονιαστής της Franquette.
Κατάγεται από τη Γαλλία (περιοχή Meylan, πλησίον της Grenoble). Χαρακτηριστικά δένδρου: Aκρόκαρπη, ημιορθόκλαδη, με αρκετά ζωηρή βλάστηση, όψιμη ποικιλία με ομόγαμη έως ελαφρά πρωτόγυνη ανθοφορία. Χαρακτηριστικά καρπού: Το σχήμα του καρυδιού είναι σφαιροειδές, με μέσο βάρος 10,5-11,5 g. Χρησιμοποιείται σαν επικονιαστής όψιμων ποικιλιών και είναι πολύ καλός επικονιαστής της Franquette.

Αγορά Φυτών Καρυδιάς

Βιντεοπαρουσίαση Καρυδιάς

  • 69 370 48 377

  • 24 920 41 589

  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  • Αργυροπούλι, 40100 Τύρναβος